helende cirkels

Teken en kleur jezelf naar meer ontspanning,
wijsheid en tevredenheid.

Yin Jang staat symbool voor tegenstellingen - dualiteit. De twee delen onderscheiden zich van elkaar, maar houden  elkaar ook in stand. Zo vormen deze twee delen een eenheid. Je kunt denken aan man-vrouw, donker-licht, water-vuur en meer.

De twee zijn constant met elkaar aan het uitwisselen en deze uitwisseling geeft leven aan alles. In onafscheidelijke beweging vormen ze balans. Niets is volledig yin of yang. Yin heeft alijd iets van Yang in zich  en andersom. Niets is volledig wit of zwart. En zoals Johan Kruyf zei: "ieder voordeel heeft zijn nadeel en ieder nadeel heeft zijn voordeel". Het tekenen en kleuren van het Yin Yang is op zich al weldadig, maar kan je ook helpen te relativeren, of inzicht te krijgen in je eigen tegenstellingen en die in je omgeving. 

Yin en Yang is afkomstig uit het Taoïsme, een wijsgerige stroming uit het oude China. Lao Tse schreef een boek over tao, dat zowel ''weg'' als ''geest'' betekent. Hiermee wordt aangeduid dat ieder mens een levenspad volgt en tegelijk contact heeft met spiritualiteit. Het was, en is, heel belangrijk dat je als mens in evenwicht leeft met deze twee aspecten van het leven.

Yin en Yang tekenen is leuk en eenvoudig. Je kunt er veel voldoening en rust uit putten. Je hoeft hiervoor de betekenis niet te kennen of hier mee te werken. Het plezier staat voorop. 

Je kunt een Yin Yang tekenworkshop volgen van een dagdeel. Je gaat naar huis met een eenvoudig getekend symbool en kan thuis verder met het maken van je symbool. Als je een mandalacursus hebt gevolgd kan je al wat ingewikkelder Yin Yang tekens maken. 

Wil je meer verdieping en werken met de betekenis die je spiegelt aan wie jij bent, wat je denkt en wat je doet? Dit kan in een individueel traject of in een cursus die jaarlijks één keer wordt ingepland. Als je belangstelling hiervoor  hebt, stuur een mail of bel, dan hou ik je vrijblijvend op de hoogte. 

"Wat boven is, komt onder en wat onder is, komt weer boven.
Het zijn geen oordelen, zoals ons goed en kwaad.
Wat zwak is wordt sterk en wat sterk is wordt weer zwak.
Wit is niet beter dan zwart en plus niet beter dan min.
Ze gelijkwaardig en tegenovergesteld.
Winnaars en verliezers vormen een geheel, als Yin en Yang".
Tao tekst